Neden Öğretmenin Kimyası Projesi?

Yapılan araştırmalar fen okur-yazarlığında 33 OECD ülkesi arasında Türkiye’nin 31. sırada yer aldığını göstermektedir. Bu bilgiden yola çıkarak Dow Türkiye ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin de desteğini alarak kimya öğretmenlerinin yaratıcı fen ve kimya eğitimi yöntemlerini uygulayarak öğrenecekleri ve okullarına döndüklerinde bu yöntemleri sınıflarında kullanabilecekleri bir eğitim projesi yapmaya karar verdi.

Projeye Öğretmenin Kimyası adı verildi.

Amaç

Yapılan çalışmalarda amaç, kimya eğitiminin sınıflarda, öğrencilere alışılmış metotların dışında ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde aktarılması için yapılabilecekleri örnek çalışmalarla göstermek ve öğrencilerin kimya alanına ilgilerini arttırmaktır.

İçerik

Öğretmenin Kimyası toplam 2 günlük bir eğitim programıdır ve atölye çalışmaları şeklinde uygulanmaktadır.

Birinci gün, eğitim “Etkili Animasyon ve Simülasyon Kullanımı” ile başlamaktadır. Bu etkinlikte amaç, öğretmenlere animasyon ve simülasyon arasındaki farkı göstermek ve bu iki aracı kimya derslerinde verimliliği arttırmak ve öğrenciler için kimyayı ilgi çekici hale getirmek için nasıl kullanabileceklerini deneyerek bulmalarını sağlamaktır. Bu etkinlik sonrasında katılımcı öğretmenler kendi simülasyonlarını yaratarak örnek derslerini oluşturmaktadırlar.

İlk günün ikinci yarısı bir animasyon programı olan “K-Sketch ile Kimya Animasyonu Oluşturma” etkinliği ile başlamaktadır. Öğretmenlere kendi animasyonlarını nasıl yaratabilecekleri ile ilgili uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. Katılımcı öğretmenler bilgisayarlarda, teknolojiyi alışılmışın dışındaki yöntemlere kullanarak sınıf etkinliklerini daha eğlenceli ve verimli hale getirmenin yollarını uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu uygulamanın sonunda öğretmenler ortaya çıkan animasyonları birbirleriyle tartışma gruplarında paylaşma olanağı bulmaktadırlar.

Eğitimin ilk gününün sonunda, öğretmenlerin kimyanın günlük hayatımızla ne kadar iç içe olduğunu görmeleri ve bunu deneyimleyerek öğrencilerine aktarabilmeleri amacı ile DOW Türkiye çalışanlarının katılımı ile “Kimya Bunun Neresinde?” etkinliği düzenlenmektedir. Bu etkinlikte saç jölesinden bisiklet selesine, elmadan su arıtma filtresine kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde kimyanın hayatımıza etkisi görsellerle desteklenerek öğretmenlere sunulmaktadır. Öğretmenler, ürün stantlarında ilgili DOW çalışanı ile diyalog kurarak bilgi edinme ve okullarında benzer etkinliklerde alabilecekleri desteklerle ilgili paylaşımlar yapma olanağı bulmaktadırlar.

Öğretmenin Kimyası eğitiminin ikinci günü “Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları” etkinliği ile başlamaktadır. Bu etkinlikte basit malzemelerle ilgi uyandıracak deneyler yapılmaktadır. Bu deneylerden en ilgi çekeni farklı sabun çeşitleriyle yüzey geriliminin gözlemlendiği köpük deneyidir. Bu deney ile katılımcı öğretmenler hem çok keyifli zaman geçirmekte hem de sınıflarında rahatlıkla uygulayabilecekleri bir deneyi öğrenmektedirler.

Eğitim programının öğleden sonraki bölümü “Akış ve Ritmin Sürekliliği” etkinliği ile devam etmektedir. Bu bölümde katılımcı kimya öğretmenleri sınıflarında öğrenme sürecindeki akışı sürekli hale getirme, öğrencinin ilgi ve odağını korumayı sağlama yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmektedirler.

Programın kapanış bölümünde katılımcılar iki günlük eğitim programında edindikleri bilgi ve becerileri örnek bir ders tasarımı haline getirerek çalışma grupları içinde sunumlar yapmaktadırlar. Bu sunumlar ile ilgili meslektaşlarından geribildirimler alarak mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. Her eğitimin sonunda katılımcılar eğitim değerlendirme formlarını doldurmakta ve Öğretmen Akademisi Vakfı’nın ölçme değerlendirme çalışmalarına destek olmaktadırlar.

Eğitimler

Projenin ilk eğitimi 21-22 Aralık 2013 tarihlerinde, İstanbul Kartal Titanic Otel’de, 79 kimya öğretmenin katılımı ile 2 günlük atölye çalışmaları şeklinde gerçekleşti. Projeye;

 • Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 50 öğretmen
 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ görev yapan 25 öğretmen
 • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 4 öğretmen

gönüllü olarak katıldı.

 

 

Projenin ikinci eğitimi 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde, İstanbul Kartal Titanic Otel’de 120 kimya öğretmenin katılımı ile gerçekleşti. Projeye;

 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 110 öğretmen
 • Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 2 öğretmen
 • Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 3 öğretmen
 • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 1 öğretmen
 • Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 4 öğretmen
gönüllü olarak katıldı.

 

Projenin üçüncü eğitimi 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde, İstanbul Küçükçekmece Elit World Otel’de, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenlerin gönüllü katılımı ile gerçekleşti.

Gerçekleşen eğitimlerde Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan 1 uzman eğitimci ve 8 kısmi zamanlı eğitimci görev aldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nden programın hazırlanmasında danışman olarak çalışan 1 akademisyen ile birlikte toplam 3 kişilik bir ekip de eğitimlerde, özellikle de uygulama etkinliklerinde destek verdiler.

 • 15 - 16 Aralık 2018 Eğitimi

   

  2018 yılının ikinci “Öğretmenin Kimyası” eğitimi 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde 32 kimya ve fen öğretmenin katılımı ile Adana Anemon Otel’de gerçekleştirildi.

 • 20 - 21 Ekim 2018 Eğitimi

 • 14-15 Kasım 2017 Eğitimi

 • 6-7 Mayıs 2017 Eğitimi

 • 12-13 Kasım 2016 Eğitimi

 • 7-8 Mayıs 2017 Eğitimi

   

 • 30-31 Mayıs 2015 Eğitimi

  Öğretmenin Kimyası’ seminerinin beşinci uygulaması, 30-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında Trabzon Usta Park Hotel’de, Ordu, Giresun, Artvin, Trabzon ve Amasya’dan gelen 90 kimya öğretmeninin katılımı ile gerçekleşti.

 • 18-19 Nisan 2015 Eğitimi

  Öğretmenin Kimyası seminerinin dördüncü uygulaması, 18-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Gaziantep Novotel’de, Gaziantep’in farklı ilçelerinden ve Kilis’ten gelen 70 kimya öğretmeninin katılımı ile gerçekleşti.

 • 29-30 Kasım 2014 Eğitimi

  Projenin üçüncü eğitimi 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde, İstanbul Küçükçekmece Elit World Otel’de, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenlerin gönüllü katılımı ile gerçekleşti.

  Eğitimde Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan 1 uzman eğitimci ve 8 kısmi zamanlı eğitimci görev aldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nden programın hazırlanmasında danışman olarak çalışan 1 akademisyen ile birlikte toplam 3 kişilik bir ekip de eğitimlerde, özellikle de uygulama etkinliklerinde destek verdiler.

Sayfalar