Biz bunu yaparız

Eğitimcilerin ve ülkede eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) kurulduğu günden bu yana, bu alanda faaliyet gösteren en etkin sivil toplum kuruluşu olma özelliğini korumaktadır. Ülkemizde çocuğun yüksek yararına, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla projeler yürüten ÖRAV, 10 yılda Türkiye’nin 81 ilinde 160.000’den fazla eğitimciyle yüz yüze atölye çalışmaları ile buluşmuştur.

Aynı amaçla projelerine devam eden ÖRAV, gelen talepler doğrultusunda eğitimlerini çeşitlendirerek, daha çok eğitimciye ulaşmak için faaliyetlerini devam ettirmektedir Düzenlenen eğitimler öğretmenlere tamamen ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın herhangi bir vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

Misyonumuz

Mevcut olanakları ve kaynakları en etkin biçimde kullanarak, öğretmenlerin ve ülkede eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek verecek projeler oluşturup yürütülmesiyle, öğretmenliğin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına ve onların geleceğe yön veren nesillerin yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi alanında Türkiye’nin en etkin ve üretken sivil toplum kuruluşu olmak

Hedeflerimiz

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın ana hedefi, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde; araştıran, sorgulayan ve analitik düşünebilen, özgüven sahibi; kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen; evrensel değerleri benimsemiş ve ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak öğretmenlerin gereksinimlerine cevap verebilmektir. Vakıf, öğretmenlerin ve toplumda eğitim sorumluluğunu üstlenmiş kişilerin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası ve ulusal işbirliklerine açıktır.

Öğretmen Akademisi Vakfı’na bağışta bulunarak öğretmenlerin gelişimini desteklemek için; https://bagis.orav.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.