2016 yılının ilk eğitimi 7-8 Mayıs 2016 tarinde, 60 kimya ve fen öğretmenin katılımı ile Adana Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Açılış törenine Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Dow Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Ayşe Whittaker ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürü Selman Behmuaras katılarak söz aldılar. ÖRAV Genel Müdürü Selman Behmuaras, Dow Türkiye ile başlatılan ve 2013 yılından beri yürütülen ‘Öğretmenin Kimyası’ projesi ile Türkiye’deki STEM okuryazarlığının artırılmasını, kimya öğretmenlerine yaratıcı fen ve kimya eğitimi yöntemlerini uygulamalı olarak anlatmayı, öğretmenlerimiz aracılığıyla da öğrencilerimize bilimi sevdirmeyi ve bu alana yönelmelerini sağlamayı amaçlandığını belirtti. Diğer konuşmacılar da fen bilimlerinin yaygınlaştırılmasında bilinçli ve kendini geliştirme isteğinde olan öğretmenlere olan ihtiyacın önemine değindiler ve katılımcılara gönüllü katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Proje, başladığı 2013 Aralık ayından bu güne yapılan eğitimler ,ulaşılan iller ve öğretmen sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlk gün sabah STEM (FeTeMM) etkinliği ile başladı. Eğitimciler katılımcı öğretmenlerimize dünyada teknoloji, mühendislik, matemetik ve fen konularının birlikte harmanlanarak inovasyon yaratma yönünde nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler verdiler. STEM konusunda  yapılan başarılı çalışmalar incelendikten sonra  “Kalem Konuşur” uygulaması ile konun pekişmesi sağlandı.

STEM çalışmasının ardından katılımcılar sınıflarından çıkarak ‘Kimya Bunun Neresinde? etkinliği için tekrar bir araya geldiler.

Katılımcılara, Dow Türkiye Güney Ofisi Lideri Onur Terkeşli  birebir bilgiler vererek günlük yaşamımızda hiç fark etmeden kullandığımız pek çok ürünün kimya ile ilişkisine dikkat çekti. Toplantı alanında saç jölesinden, bisiklet selesine, inşaat malasından, su arıtma filitresine  kadar çok geniş bir yelpazedeki ürünler ilgi ile incelendi ve kimyanın hayatımıza nasıl etki ettiği görsellerle desteklenerek öğretmenlere sunuldu. Öğretmenler görselleri yakından inceledi ve merak ettikleri konular  hakkında sorular sorarak bilgilerini yenileme fırsatı yakaladılar.

Öğleden sonraki program Simülasyon Teknikleri etkinliği ile başladı. Bu etkinlikte amaç öğretmenlere simülasyon teknikleri hakkında bilgi vermek ve örneklerle onları bu teknikleri sınıflarında uygulamaları için teşvik etmekti. Katılımcılar gruplarında bilgisayarlar ile çalışarak simülasyonlar buldular, buldukları  simülasyonların  sınıf içinde nasıl uygulanabileceği üzerine tartışarak doğru uygulamaların nasıl olması gerektiği hakkında fikirler oluşturdular.

Daha sonra bir Animasyon Tekniği olan ‘Chemsense’ uygulamasına geçildi. Öğretmenlere kendi animas-yonlarını yaratabilme yöntemleri ile ilgili uygulamalı olarak eğitim verildi. Bu etkinlikte de diğer etkinlikte olduğu gibi bilgisayar kullanımı gerekliliği vardı. Bu sayede öğret-menlerin teknolojiyi çeşitli şekilerde kullanarak sınıf etkinliklerini nasıl daha eğlenceli ve verimli hale getire-bilecekleri uygulamalı olarak yaşa-narak deneyimlendi. Ortaya çıkan animasyon gruplar arasında tartışı-larak oluşan güzel örnekler paylaşıldı.

 

Eğitimin ikinci günü ‘Kimya Eğitiminde Laboratuvar Kullanımı’ etkinliği ile başladı. Bu etkinlikte basit malzemelerle ilgi uyandırılarak deneylerin nasıl yapılacağını ve bu deneylerin sınıf ortamına nasıl  aktarılabileceğini katılımcıların deneyimleyerek görmesi hedeflendi. Farklı yüzey gerilimlerine sahip sabunlar ile yapılan sabun köpüğü deneyi ile ‘Kapalı Uçlu Deney’, ‘Doğrulama Yaklaşımı’, ‘Açık Uçlu Deney’, ‘Hipotez Test Etme Deneyleri’, ‘Araştırma / Keşfetme’ esasına dayalı yaklaşımlar gibi konular katılımcılar ile paylaşıldı.

Eğitimin en ilgi gören etkinliği olan sabun köpüğü etkinliğinde, öğretmenlerimiz hem çok keyifli zaman geçirdiler, hem de sınıflarında rahatlıkla  uygulama yapabilecekleri bir deneyi birlikte hayata geçirdiler.

Akış ve Ritmin Sürekliliği etkinliğine girişte her etkinliğin başında uygulanan ısınma oyunlarından biri oynandı. Bu oyunda ikili, üçlü, dörtlü bağları olan atom moleküllerinin farklı sıcaklıklarda nasıl hareket ettikleri öğretmenlerimiz tarafından modellenirken güzel vakit geçirerek kaynaşmaları da sağlandı.

Isınma etkinliğinin arkasından  öğretmenler, bu iki günlük eğitimde edindikleri bilgi ve becerileri örnek bir ders tasarımı haline getirerek grupları içinde sunumlar yaptılar. Bu sunumlar üzerinden geribildirimler alarak kendilerini geliştirme fırsatları yakaladılar. Öğretmenler geçirdikleri iki gün ile ilgili değerlendirme formlarını doldurduktan sonra eğitim sona erdi.