Projenin üçüncü eğitimi 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde, İstanbul Küçükçekmece Elit World Otel’de, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenlerin gönüllü katılımı ile gerçekleşti.

Eğitimde Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan 1 uzman eğitimci ve 8 kısmi zamanlı eğitimci görev aldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nden programın hazırlanmasında danışman olarak çalışan 1 akademisyen ile birlikte toplam 3 kişilik bir ekip de eğitimlerde, özellikle de uygulama etkinliklerinde destek verdiler.

Eğitim, ilk gün açılış konuşmaları ile başladı. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan UYGUN atölye çalışmalarının kimya öğretmenleri arasında sinerji yarattığına dikkat çekerek, bu çalışmalarda öğretilenlerin öğretmenler aracılığıyla öğrencilere ulaştırılacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. DOW Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü İhsan NECİPOĞLU, devletlerin inovasyonla fark yaratabilmeleri için özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte altın üçgeni oluşturmanın ve sürdürülebilir çalışma alanlarının yaratılmasının önemine vurgu yaptı. Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Koordinatörü Z. Esra ONAT AKBAŞ ise konuşmasında 21. Yüzyılda dünyanın büyük bir hızla değişip geliştiğini vurguladı. Türkiye'de gençlerin bu hızla değişen bir ortamda kendilerine yer bulabilmelerini sağlayacak bir eğitim sisteminin şart olduğunu söyledi.

Eğitimin ilk gününün sonunda öğretmenlerin kimyanın günlük hayatımızla ne kadar iç içe olduğunu görmeleri ve bunu deneyimleyerek öğrencilerine aktarabilmeleri amacı ile DOW Türkiye çalışanlarının katılımı ile “Kimya Bunun Neresinde?” etkinliği düzenlendi. İstanbul Küçükçekmece Elit World Otel’in fuaye alanına yerleştiren stantlarda DOW Türkiye çalışanları farklı ürünlerin üretim ve kullanım süreçlerinde kimyanın etkisini katılımcılara uygulamalı şekilde gösterdiler.

Eğitimin ikinci gününün sonunda öğretmenler, değerlendirme formlarını doldurduktan sonra eğitim sertifikalarını törenle aldılar.