Projenin ilk eğitimi 21-22 Aralık 2013 tarihlerinde, İstanbul Kartal Titanic Otel’de, 79 kimya öğretmenin katılımı ile 2 günlük atölye çalışmaları şeklinde gerçekleşti. Projeye;

  • Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 50 öğretmen
  • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ görev yapan 25 öğretmen
  • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 4 öğretmen

Eğitimde Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan 2 uzman eğitimci ve 7 kısmi zamanlı eğitimci görev aldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nden programın hazırlanmasında danışman olarak çalışan 1 akademisyen ile birlikte toplam 4 kişilik bir ekip de eğitimlerde, özellikle de uygulama etkinliklerinde destek verdiler.

Eğitim, ilk gün açılış konuşmaları ile başladı. DOW Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü İhsan NECİPOĞLU, konuşmasında 21. yüzyılda kimya ve fen bilimi alanlarında teknoloji ile bütünleşmiş güncel bilginin önemine dikkat çekerken Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Kurucu Genel Müdürü Kayhan KARLI konuşmasında hızla kentlileşen ve doğal kaynakların hızla tükendiği bir dünyada, gençlerin iş bulabilmesini sağlayan bir eğitim sisteminin 21. yüzyılın en acil ihtiyaçlarından olduğunu belirterek yeni bir yaşam formunu bulacak, tasarlayacak olan çocuklara fen bilimlerini dünyanın ihtiyacı olan sürdürülebilir çözümleri üretebilecek şekilde öğretmenin önemine değindi.

Eğitimin ilk gününün sonunda öğretmenlerin kimyanın günlük hayatımızla ne kadar iç içe olduğunu görmeleri ve bunu deneyimleyerek öğrencilerine aktarabilmeleri amacı ile DOW Türkiye çalışanlarının katılımı ile “Kimya Bunun Neresinde?” etkinliği düzenlendi. İstanbul Kartal Titanic Otel’in fuaye alanına yerleştiren stantlarda DOW Türkiye çalışanları farklı ürünlerin üretim ve kullanım süreçlerinde kimyanın etkisini katılımcılara uygulamalı şekilde gösterdiler.

Eğitimin ikinci gününün sonunda öğretmenler, değerlendirme formlarını doldurduktan sonra eğitim sertifikalarını törenle aldılar.