Projenin ikinci eğitimi 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde, İstanbul Kartal Titanic Otel'de 120 kimya öğretmenin katılımı ile  2 günlük atölye çalışmaları şeklinde gerçekleşti. Projeye;

  • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 110 öğretmen
  • Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 2 öğretmen
  • Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 3 öğretmen
  • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 1 öğretmen
  • Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 4 öğretmen

gönüllü olarak katıldı.

Eğitimde Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan 2 uzman eğitimci ve 7 kısmi zamanlı eğitimci görev aldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nden programın hazırlanmasında danışman olarak çalışan 1 akademisyen ile birlikte toplam 4 kişilik bir ekip de eğitimlerde, özellikle de uygulama etkinliklerinde destek verdiler.

Eğitim, ilk gün açılış konuşmaları ile başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ, DOW Türkiye ve Öğretmen Akademisi Vakfı’nın birlikte geliştirdiği projeyle eğitime destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun TÜYSÜZ, konuşmasında eğitimin Türkiye’nin en önemli konusu olduğuna vurgu yaptı ve öğrencinin yararını temel olan tüm çalışmaları Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklediklerini söyledi. DOW Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü İhsan NECİPOĞLU ise ülkelerin gelişmesinde eğitim ve bilim alanlarına verilen değerin büyüklüğüne dikkat çekti ve Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında fen okur-yazarlığında alt sıralarda yer almasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Bilgi, inovasyon, teknoloji ve hızın 21. yüzyılda her geçen gün daha fazla önem kazandığına ve özellikle kimya ve fen bilimi dallarında teknoloji ile bütünleşmiş güncel bilgilerin devletler ve küresel şirketler açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Koordinatörü Z. Esra ONAT AKBAŞ ise konuşmasında, öğretmen eğitiminin öğrencinin yüksek yararına yapılan bir iş olduğunun ve bu eğitimlerde bakanlık, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Eğitimin ilk gününün sonunda öğretmenlerin kimyanın günlük hayatımızla ne kadar iç içe olduğunu görmeleri ve bunu deneyimleyerek öğrencilerine aktarabilmeleri amacı ile DOW Türkiye çalışanlarının katılımı ile “Kimya Bunun Neresinde?” etkinliği düzenlendi. İstanbul Kartal Titanic Otel’in fuaye alanına yerleştiren stantlarda DOW Türkiye çalışanları farklı ürünlerin üretim ve kullanım süreçlerinde kimyanın etkisini katılımcılara uygulamalı şekilde gösterdiler.

Eğitimin ikinci gününün sonunda öğretmenler değerlendirme formlarını doldurduktan sonra eğitim sertifikalarını törenle aldılar.